Grönt Stockholm Trädgårdsskötsel logo

Grönt Stockholm trädgårdsskötsel

Se oss som din städhjälp i trädgården. Vi rensar bort ogräset, krattar upp löven, beskär häcken, gödslar och klipper gräset.

Vi håller också koll på hur dina växter mår, föreslår åtgärder och sköter nyplanteringar. Plus mycket annat.

All trädgårdsskötsel hos Grönt Stockholm utförs av erfarna trädgårdsarbetare och trädgårdsmästare på ett så ekologiskt och miljövänligt sätt som möjligt.

 

Vad gör vi?

Vi ser till att din trädgård alltid är i tipp-topp. Exakt vilken trädgårdsskötsel du vill ha hjälp med bestämmer förstås du. Kanske gillar du att klippa gräset eller sköta kökslandet själv? Eller så vill du att vi sköter allt.

 • Vårstädning
 • Höststädning
 • Ogräsrensning
 • Beskärning av buskar, häckar och träd
 • Lövkrattning
 • Gräsklippning
 • Nyplantering och omplantering
 • Bevattning
 • Med mycket mera

Kom ihåg att du kan få RUT-avdrag på så gott som all trädgårdsskötsel som vi utför, även vid fritidshuset.

Grön trädgårdsskötsel i Stockholm

Så ekologiskt som det bara går.

För oss på Grönt Stockholm är det självklart att en trädgård ska skötas utan användning av kemikalier, gifter och annat som kan vara skadligt för människor, djur och natur. Så långt som det bara är möjligt är vår trädgårdsskötsel ekologisk. Vi använder varken konstgödsel eller kemiskt tveksamma bekämpningsmedel.

Egentligen är det ju heller inte växter man odlar, utan jorden de växer i – en levande och näringsrik jord är en förutsättning för en välmående och motståndskraftig trädgård. Du kommer inte minst att märka det på mängden bin, fjärilar och fåglar som trivs på din tomt.

Trädgårdsskötsel, Grönt Stockholm

Trädgårdsskötsel som ger rätt till RUT-avdrag

 • Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar
 • Beskärning och fällning av träd
 • Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • Stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar
 • Flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
 • Röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort
Trädgårdsskötsel, bevattning, krattning och gödsling

Grundregler för RUT

Enklare trädgårdskötsel ger rätt till rut-avdrag, även för fritidshusägare. Avdraget är 50 procent av arbetskostnaden och begränsas till max 25 000 kronor per person och år. Är du över 65 år får du göra avdrag med 50 000 kronor.